Phòng họp 30-40 người

Phòng họp 30-40 người gồm máy chiếu, nước uống, Bảng viết, máy lạnh. Cafe + Bánh, trái cây: 30.000đ/ người tính riêng

Hình ảnh - Sự kiện khác