Vé Ba Na Hills

Vé cáp treo : 750k, giá bán 740k
Vé buffet : 225k

CODI SEA Hotel & Travel
217 Hồ Nginh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: 0927 188 345 – 0903 530088
Website: www.codiseahotel.com
FB: www.facebook.com/codiseahotel

Video khác