Gửi liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH CODI SEA

217 Hồ Nghinh, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

diem.codisea@gmail.com

090 353 00 88

0927 188 345

http://codiseahotel.com/