TOP 10 2 STAR HOTEL FAVORITE IN DA NANG

  1. CODI SEA Hotel ( near My Khe Beach)

217 Ho Nghinh Str, Phuoc My Ward, Son Tra Dist, Da Nang City, Vietnam

Tel:  (84) 2363911345 – (84) 927188345

Fanpage: https://www.facebook.com/codiseahotel/

Web: http://codiseahotel.com/

  1. ST Motel & Apartment (near Dragon Bridge)

41 Cao Ba Quat str, An Hai Tay Ward, Son Tra Dist, Da Nang City, Viet Nam

Tel: 02363227282- 0962805022

Fanpage: https://www.facebook.com/stmotelapartment

Web: http://stmotel.com/

  1. Bungalow Homestay & Café Đà Nẵng

ĐT: 0777555855

https://www.facebook.com/bungalowhomestaycafedanang/

Web: http://bungalowhomestay.vn

  1. Robin Hotel Đà Nẵng

08 Loseby, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐT: 02366559666/ 0935220966

Fanpage: m.me/robinhotel.danang

Web: https://robinhotel.com

  1. New Sky Hotel

207 Hồ Nghinh, P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng

ĐT: 0915913352

Web: http:/newskyhotel.com.vn

  1. Valentine Hotel

53 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng

ĐT: 02364222678 – 0906182115

Web: http://valentinehotel.vn/

  1. Tuấn Sài Gòn Hotel Đà Nẵng

1179 Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

ĐT: 0932411771

8.     Khách sạn Danati Hotel Đà Nẵng

178 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng

ĐT: 02363636178/ 090 512 30 84

Fanpage: https://www.facebook.com/danatihotel/

Web: http://www.danatihotel.com/

  1. Ken Hotel Đà Nẵng

12 Hồ Xuân Hương, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. ĐT: 02363911268

Fanpage: https://www.facebook.com/KenHotel

Web: http://www.kendanang.net/

10.Khách sạn Nemo Đà Nẵng

100/2 Nguyễn Văn Thoại, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng  ĐT: 0905670690

Fanpage: https://www.facebook.com/Danangnemohotel/

http://danangnemohotel.com/

Related post